Trichopigmentácia

Trichopigmentácia (tricopigmentácia) je dokonalá ilúzia chýbajúcich vlasov (málo vlasov). Aplikuje sa na všetky typy plešatosti - vypadávanie vlasov, po transplantácii vlasov a všade tam, kde vlasy chýbajú.

Na nižšie zobrazených fotografiách je možné vidieť porovnanie stavu plešatosti a následného efektu aplikácie trichopigmentácie na vypadávanie vlasov.

 

Trichopigmentácia je estetické tetovanie na vlasovej časti hlavy.

Trichopigmentácia -vlasové tetovanie / hair-tatoo sa aplikuje na plešatosť (alopecia) alebo pri prítomnosti všeobecných problémov s vypadávaním vlasov alebo veľkých jaziev na hlave. Jedna  zo základných techník tohto odboru je nazvaná Bounce. Táto pracovná technika je schopná vytvoriť realistický efekt oholenej hlavy.

Bežné tetovanie v tatoo-salónoch nesie riziko migrácie farieb (rozptyľovanie) a teda neželaný konečný výsledok, nakoľko tetovacie stroje nie sú prispôsobené na takéto jemné tetovanie. Rovnako je veľký rozdiel aj v použitých pigmentoch.

Staré pigmenty mali nevýhodu v nestálosti farebných odtieňov, v ktorých neboli brané do úvahy niektoré veľmi dôležité fakty a tak ohrozovali konečný výsledok, ktorý tam zostane navždy. Momentálne používané pigmenty sú vysoko kvalitné, bioabsorbčné a bez obsahu alergénov.

Trichopigmentácia má realistický a prirodzený efekt vďaka prítomnosti bodových mikro-depozitov hnedo-sivastého pigmentu umiestneného vo vrchnej vrstve pokožky v optimálnej vzdialenosti od seba. Tak je vytvorený efekt oholených vlasov, alebo stmavnutia zrednutých plôch, v závislosti od aplikácie použitých techník.

 


Bioabsorbčná Trikopigmentácia

Keď je dermopigmentácia vykonávaná bioabsorbčnými pigmentmi, jej trvanlivosť sa pohybuje od 5 až po 15 mesiacov, v niektorých prípadoch aj roky. Časové rozpätie trvanlivosti je veľmi individuálne a nemôže byť v žiadnom prípade vopred stanovené, kedy úplne vymizne, pretože jej stálosť je vysoko subjektívna. Dobré výsledky prekrytia sa dosiahnu po dvoch sedeniach s odstupom 40 až 60 dní, i keď v ojedinelých prípadoch je možné dosiahnuť uspokojivý efekt po jednom sedení.

Prvé sedenie môže mať variabilnú dĺžku trvania realizácie v závislosti od vykonávanej práce, od 2 do 8 h  práce. Aplikácia bioabsorbčnými pigmentmi je určite tou najrozvážnejšou a najrozumnejšou voľbou.

Možnosť “každoročného” prehodnotenia svojich rozhodnutí robí bioabsorbčnú trikopigmentáciu ideálnou pre všetkých, ktorí sa nechcú vzdať svojej sviežej premeny.

 


Definitívna Trikopigmentácia

Použitie definitívnych pigmentov priťahuje väčšinu ľudí, ktorí si neuvedomujú výsledok všetkých problémov súvisiacich s vlasmi. Stratégia prekrytia definitívnou trikopigmentáciou je rovnaká, ako stratégia použitá pri bioabsorbčných pigmentoch a končí sa dvomi sedeniami s odstupom 40 a 60 dní. Napriek tomu v prírode nič nezostáva nemenné v čase, môže sa ale stať, že sa určité odtiene zmenia smerom iným tónom a farbám !  V takomto prípade sú žiadúce  následné posilňujúce sedenia s najvhodnejšími vyváženými chromatickými zložkami. Uskutočnenie estetického tetovanie na zdravej pokožke bohatej na vlasy, nemá žiadny negatívny efekt na normálny rast samotných vlasov, inými slovami (ak je  tetovanie správne vykonané) nepoškodzuje existujúce vlasy. Tetovanie v oblasti bez vlasov vôbec neovplyvňuje a neohrozuje možnosť budúceho zákroku transplantácie.

 

CENNÍK

Trikopigmentácia

Vytváram nerozoznateľnú podobu vlasov pomocou techniky trikopigmentácie. Ak vám už vlasy vypadali ešte nie je všetko stratené. Môžem vám vytvoriť zdanlivo existujúce vlasy ktoré sa podobajú na nerozoznanie od pravých. Umelecké techniky tetovania na rôzne druhy Alopécie (plešatosti) podľa dĺžky vlasov, doslova šité na mieru.
Cena sa posudzuje podľa rozsahu,  typu a dlžky vlasov.
Je rozdelená na:

1. Hair line                600,- €

2. Mid scalp              300,- €

3. Vertex                   200,- €

4. Corona                 200,- €          

o 6 mesiacov kontrola, prípadná korekcia  cena 250,- €

o 7- až 18 mesiacov                                                400,- €


Konzultácia v pripade zákroku je cena zarátaná. Som vám k dispozícii o odboré rady alebo posúdenie vášho prípadu a budem sa snažiť o  najvhodnejší postup alebo riesenie a to samostatne pre každého klienta osobite.